Chtěla bych poděkovat především mé rodině za podporu a trpělivost, když si maminka „hraje“ s kraslicemi, perníčky, barvičkami, lepidlem, atd.

Manželovi, babičkám, Markovi, Kubíkovi za hlídání našeho kudrnatého „andílka“ Anetky a sluníčka Michaelky, když se toulám s vajíčky, perníčky a barvičkami po kraji.

Mé velké díky patří manželovi (mé pevné životní opoře a podpoře) za pomoc při výrobě mých amatérských aranžérských výmyslů a za pomoc při instalování výstav.

Zvláštní poděkování patří mému nejstaršímu synovi Markovi, který mi ve svých 13-ti letech sám vytvořil a naprogramoval tyto webové stránky.

Další poděkování patří mým rodičům, bez kterých bych tady nebyla a kteří mě podporovali a přispěli radami při mých prvních tvořivých pokusech.

V neposlední řadě nemohu opomenout všechny, co se jim líbí mé výtvory, protože mě tím motivují k dalšímu tvoření.

Děkuji, děkuji, děkuji, …