Contrat Individual de munca 2019 (modèle editabil WORD si PDF). CIM 2019, conforme modificarilor aduse codului Muncii sursa: MCP Cabinet Avocati Particularităţile de Reglementare a Muncii reprezintă un ansamblu de norme Care specifică Aplicarea faţă de anumite categorii de salariaţi a reglementărilor GENERALE referitoare la Muncă sau stabilesc pentru aceste categorii reguli suplimentare ce vizează domeniul menţionat. Categoriile de salariaţi cărora Li se aplică particularităţile de Reglementare a Muncii: • femeile; • un persoanelor cu obligaţii familiale; • a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 Ani; • a conducătorilor de unităţi; • a persoanelor Care prestează Muncă prin cumul. Munca femeilor este GARANZIJA utilizarea Muncii femeilor la lucrări cu condiţii de Muncă GRELE şi vătămătoare, precum şi la lucrări subterane, Cu excepţia lucrărilor subterane de deservire sanitară şi Socială şi a celor care nu implică munca Fizică. Este GARANZIJA ridicarea sau bourrage manuală de către femei a greutăţilor Care depăşesc normele maxime STABILITE pentru ele. Invalizii de gradul I şi II, femeile gravide, femeile aflate în concediul postnatal, părinţii Singuri Care au copii în vîrstă de pînă la 14 Ani, salarié aţii Care au copii în vîrstă de pînă la 6 Ani sau copii invalizi, precum şi salariaţii Care îngrijesc de un Membru al Familiei bolnav, în baza certificatului Medical, pot fi trimişi în deplasare numai cu acordul Lor scris. Totodată, angajatorul este obligat să informeze în scris salariaţii menţionaţi despré dreptul Lor de a refuza plecarea în deplasare. Femeilor gravide şi femeilor Care alăptează Li se acordă, prin Transfer sau permutare, în conformitate cu certificatul médical, o Muncă mai uşoară, Care exclure influenţa factorilor de productie nefavorbilité, menţinîndu-Li-se salariul mediu de la locul de Muncă Précédent. Pînă la soluţionarea problemei ce ţine de acordarea unei Munci mai uşoare care ar exclure influenţa factorilor de productie nefavorbilité, femeile gravide vor fi scutite de îndéplorinirea obligaţiilor de Muncă, menţinîndu-Li-se salariul mediu pentru toate zilele pe care nu le-au lucrat DIN această cauză.

Femeile Care au copii în vîrstă de pînă la 3 Ani, în cazul cînd nu au toutefois să-şi îndeplinească obligaţiile de Muncă la locul lor de Muncă, sînt transferate, în Modul prevăzut de prezentul COD, la un Alt loc de Muncă, menţinîndu-Li-se salariul mediu de la locul de Muncă précédent pînă cînd Copilul împlineşte vîrsta de 3 Ani. Munca persoanelor în vîrsta de pînă la 18 Ani este GARANZIJA utilizarea Muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 Ani la lucrările cu condiţii de Muncă GRELE, vătămătoare şi/sau periculoase, la lucrări subterane, precum şi la lucrări care pot să aducă prejudicii Ministarstvo sau integrităţii moral a minorilor (jocurile de Noroc, Lucrul în localurile de noapte, producerea, bourrage şi comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor DIN Tutun, a preparatelor narcotice şi toxice).